Toplu İş Sözleşmesinin uygulanma alanı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen bu Kanun ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu birleştirilerek tek bir kanun olarak ele alınmaktadır. Kanunla; sendika kurma, sendikaya üyelik, sendikaların işleyişi, sendikal güvenceler, sendikaların denetimleri, serbest toplu pazarlık, iş uyuşmazlıklarının çözümü ve toplu iş sözleşmelerinin düzeyi, grev ve lokavt gibi toplu iş hukukunun konuları tek çatı altında yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, toplu iş hukukunun temel kurum ve kuralları ile ilgili olarak da bazı yeni düzenlemeler getirilmektedir. Bu çalışmada, 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanı ile ilgili olarak getirdiği düzenlemeler değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir