Türk Tarihinin Karanlık Devri

Erken dönem Türk tarihi hakkında yapılan araştırmalar henüz yeterli seviyede değildir. Nitekim Türklerin anayurdu meselesiyle ilgili tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Bu hususta Türklerle meskûn bölgelerdeki bitki ve ağaç adlarının tespiti önem kazanmaktadır. Dil araştırmaları ve Türk dilinin diğer lisanlarla olan münasebeti Türklerin yaşadıkları sahayı tespit etmemize ışık tutacaktır. Türkçenin Moğolca ile yakınlığı meselesi ve Ural-Altay dil kuramı da geniş kapsamlı olarak ele alınmalıdır. Avrupamerkezci tarih yazımının sunduğu veriler titizlikle gözden geçirilmeli ve yeni araştırmalarla mukayese edilmelidir. Türk tarihinin erken devirlerinin aydınlatılabilmesi için disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir