Adana’da ulaşım problemlerinin Şehir coğrafyası açıdan değerlendirilmesi

İnsanın kendisinin, üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere aktarılması olayına genel olarak ulaşım adı verilir. Geçmişten günümüze artarak sürekli değişen sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisi ile ulaşımın şekli, hacmi ve kapsamı da oldukça genişlemiştir. Ulaşım alanındaki bu gelişme dünya ölçeğinde olduğu gibi ülkelerin kendi içinde yerleşmeler arasında ve hatta şehirlerde de kendisini göstermektedir. Özellikle sanayi ve buna bağlı olarak ticaret alanındaki gelişmeler ülke içerisindeki ulaşımın yanında şehir içi ulaşım ağı ve sistemlerini de etkilemeye devam etmektedir. Bugün Türkiye nüfusunun %76,3’ü (56 222 356) il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Büyük ölçüde şehirsel nüfus kapsamında değerlendirilen bu nüfusun şehir içindeki günlük hayatını devam ettirebilmesi için ulaşım ağı ve sistemine ihtiyaç vardır. Bu ulaşım sistemi ile üzerindeki yolcu ve mal hareketliliği ise genel olarak şehir içi ulaşımı ifade eder. Ancak artan nüfus, araç sayısı, sanayi üretimi ve ticari yoğunluk şehir içi ulaşım sistemlerinde yetersizliğe ve buna bağlı olarak ulaşım problemlerine yol açmaktadır. Dünya ve Türkiye ölçeğinde birçok şehirde görülen ulaşımla ilgili problemlerin Adana ‘da da var olduğu görünmektedir. Adana şehrini kapsayan bu araştırmada şehirdeki ulaşımla ilgili problemler, mekansal, çevresel ve sosyo-ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak sürdürülebilir bir ulaşım alt yapısı ve politikası bağlamında halkın düşünceleri de dikkate alınarak mekansal bir yaklaşımla, anket ve istatistik teknikler kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şehirde ulaşımla ilgili birçok problemin var olduğu belirlenmiş ve çözüm için yapılması gerekenler ortaya konmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir