Yunt dağı ve çevresinin jeomorfolojik özelliklerine tektonik-volkanik unsurların etkileri

Araştırma sahası, Anadolu’nun batı kesiminde Bakırçay ve Gediz depresyonlarının arasında yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 3521,70 km² dir. Yunt Dağı ve çevresinde temel araziyi Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı litolojik birimler oluşturmaktadır. Bu temel arazi üzerine Neojen ve Kuvaterner’e ait örtü formasyonları diskordant olarak gelmiştir. Sahada Miyosen volkanitleri geniş yer tutmaktadır. Linyit (Soma) ve perlit madenleri ekonomik değeri yüksek madenleridir. Yunt Dağı kabaca araştırma sahasının ortasında bulunmaktadır. Yunt Dağı’nın kuzeydoğusunda yer alan dağlık saha, yüksekliği ve engebeli görünümüyle dikkati çeker. Yunt Dağı’nın güneybatısında volkanik oluşumlu Dumanlı Dağ yer alır. Araştırma sahasında graben, horst, fay zonları gibi ana yapısal unsurların yanı sıra, volkan topoğrafyasına ait çok çeşitli volkanik şekiller görülmektedir. Sahanın bugünkü jeomorfolojik görünümü kazanmasında, Orta- Üst Miyosen’de başlayan ve Kuvaterner’de de hüküm süren genç tektonik hareketler ile bu hareketleri izleyen aşındırma ve biriktirme süreçleri etkili olmuştur. Bu çalışma, Yunt Dağı ve çevresi’nin jeomorfolojik özelliklerini ve bu özelliklerin oluşum ve gelişiminde etkili olan süreçleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir