Coğrafya dersleri için kabartma harita yapımı

Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005), coğrafya dersinin içerik ve uygulanmasında, köklü değişiklikler yapmıştır. Programda, Coğrafya öğretmenlerinden bazı öğretim materyalleri geliştirip, kullanmaları da beklenmektedir. Bu bağlamda hazırlanabilecek materyallerden biri, bu çalışmaya da konu olan, renklendirme yöntemi kullanılmış ve mukavvadan yapılmış kabartma haritalardır. Bu çalışmada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde tasarlanıp geliştirilen, materyallerden biri olan, kabartma haritaların, yapım aşamaları ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak, örnekler verilmiştir. Çalışmanın, kabartma haritaların yapılışı hakkında bilgi vermesi açısından önemli olduğu; etkinlik temelli öğretim kapsamında değerlendirilebileceği ve coğrafya öğretmenlerine kendi materyallerini hazırlamalarını tavsiye eden, Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nı da desteklediği düşünülmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir