GAP Bölgesi’nde tarımsal faaliyetlerin Tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu

Mezopotamya’nın batısında Fırat nehri, doğusunda Dicle Nehri, kuzeyinde adeta bir hilal şeklinde bloke eden Güneydoğu Toroslar ve güneyde ise Şatül-arap (Basra Körfezi) çevrelemektedir. Yukarı Mezopotamya, coğrafi konumu itibariyle geçmişten günümüze insanın yaşam alanı olmuş, burada, çok farklı ve zengin kültürler biçimlenmiştir. Bunda bölgenin jeomorfoloji, iklim, toprak, su gibi doğal çevre elemanları açısından sahip olduğu elverişli ortam etkili olmuştur. Bu coğrafi özelliklerinden dolayı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi’ndeki tarımsal faaliyetler, gerek tarihin derinliklerinde gerekse günümüzde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla, bu makalede, GAP Bölgesi’ndeki tarımsal faaliyetlerinin tarihsel gelişimi ve yoğunluklu olarak günümüzdeki durumu incelenmeye çalışılmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir