Konya Ovasının toprakları ve sorunları

Konya ovası, Türkiye’nin en önemli ovalarından birisidir. Ova, Konya ile Ereğli arasında uzanan Konya Kapalı Havzası’nın yaklaşık 1000 m izohipsinin çevrelediği sahaları kapsamaktadır. Ortalama yükseltisi 1000 m olan çalışma sahası, 38° 08’-37° 06’ kuzey enlemleri ile 32° 20’-34°00’ doğu boylamları arasındadır. Konya Ovası’nda iklim, ana kaya ve topografya farklılıkları sebebi ile çeşitli toprak grupları oluşmuştur. Bunlar; Kahverengi, Kırmızı Kahverengi, Kireçsiz Kahverengi, Alüvyal, Hidromorfik Alüvyal, Kolüvyal, Regosol, Vertisol, Sierozem, Tuzlu, Alkali ve Tuzlu-Alkali Topraklardır. Ayrıca sahada çıplak kaya ve molozlardan oluşan araziler ile kara kumulları da yer almaktadır. Konya Ovası’nda doğal faktörlerden kaynaklanan belli başlı toprak sorunları: erozyon, sulama, toprak sığlığı, drenaj sorunu, tuzluluk ve alkaliliktir. Doğal bitki örtüsünün tahribi, yanlış arazi kullanımı ve toprak kirliliği ise çalışma sahasında beşeri faktörlerden kaynaklanan sorunlardandır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir