Türkiye’ de leblebi üretimi ve ticareti

Türkiye’nin leblebi üretimi ve ticaretinde önemli yer edinen Çorum, Serinhisar (Denizli) ve Tavşanlı (Kütahya)’da leblebi sektörü incelenmiştir. Seçilen örneklem alanlarda leblebi üreticilerinin sosyoekonomik profil özelliklerinin yanı sıra sektörün ham madde temini, üretim ve pazarlama aşamasındaki ekonomik ve mekânsal ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmada değerlendirilen veriler, örneklem alanlarda uygulanan anket sonuçlarına; imalatçılarla, sektörle bağlantılı kuruluşlar ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de leblebi sektörünün başlıca merkezlerinin ilk kez karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Araştırma sürecinde sağlanan veriler ile Türkiye’de leblebi sektörünün SWOT analizi de yapılmıştır. Böylece sektörün güncel durumu ortaya konularak; sektörün güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlara ve tehdit unsurlarına dikkat çekilmiştir. Araştırma bulguları, sektörün geleceğine ilişkin alınacak kararlar ve oluşturulacak stratejiler için bir kaynak oluşturmaktadır. Türkiye’de leblebi sektörü, özellikle yurt dışından artan taleplere bağlı olarak büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Ancak üretim ve pazarlama aşamalarında karşılaşılan çeşitli güçlükler sektörün gelişimini engellemektedir. Söz konusu faktörlerin etkisi örneklem alanların coğrafî konum özellikleri ile sektörün mekânsal ilişkilerine göre farklılık göstermektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir