Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk müzeleri

Günümüzde eğitim müze ve galerilerin temel işlevidir. Bu nedenle, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren alışılagelmiş müzecilik anlayışının yerini “etkileşimli müze” görüşü almış; müzeciliğin sadece koleksiyon oluşturmak ve onu yönetmekle sınırlı olmadığı vurgulanmıştır. Çocuk Müzeleri Birliği (ACM), çocuk müzesini şu şekilde tanımlamaktadır: “Çocuk müzesi yaratıcılığı, keşfetme içgüdüsünü ve merakı tetikleyen ve yaşam boyu öğrenme motivasyonunu artıran sergiler ve müze programları hazırlayarak çocukların gereksinme ve ilgilerine seslenen kuruluşlardır (Çocuk Müzeleri Birliği, 2011). Çocuk Müzeleri Birliği’ne göre çocuk müzeleri öğrenme motivasyonunu artırırken, ziyaretçisini bilinenden bilinmeyene doğru yolculuğa çıkaran; bu süreçte ona seçimler yaptıran öğrenme merkezleridir. En önemlisi, bu müzeler çocuk ve gençlere farklı kültürleri tanıtan, bu kültürlere karşı hoşgörü geliştirmelerini sağlayan, aileleri etkileşimli sergi ve etkinliklerde buluşturan çağdaş, popüler eğitim ve keşif merkezleridir. Eğitimdeki gelişmeler, çocuk geli- şimindeki yeni kuramlar ve uygulamalar, müzecilikteki gelişmeler ve toplumsal değişimler çocuk müzelerinin kurulmasında ve bu müze türünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir