Cahit Öney’in müzik yazıları ve fikirleri

Türk müziği yazarlarından Cahit Öney, bugüne kadar yazılarında Türk müziğinin bazı problemlerine eğilmiş ve çözümler ileri sürmüşse de Türkiye’de fikirleri yeterince önem bulmamıştır. Bir kültür adamı olarak çok çeşitli konularda yazı yazmış olmasına rağmen, bu yazı sadece onun müzikolojik görüşlerine yer vermektedir. Cahit Öney Türk müziğinde 24 perde olduğunu yazmalardan bazı cümlelerle işaret etmekte, 26 donanım olduğuna inanmakta; klasik Türk müziği eserlerini anlamada aruz-usul, müzik-edebiyat, kültür-müzik ilişkilerini dikkate almanın önemini vurgulamaktadır. Bu yazı onun biyografisinin ardından hem yazılarını bir açıklamalı bibliyografya halinde bir araya getirirken, diğer taraftan sistematik müzikoloji açısından görüşlerinden dikkat çekici noktalara işaret etmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir