İstanbul’da hıdrellez geleneğinin geçmişi, bugünü ve yarını: Ahırkapı örneği

Yeryüzünde özellikle avcılık, toplayıcılık ve tarımla hayatlarını sürdüren toplumlar için; havanın ısınması sonucu kışın biterek baharın başlaması dolayı- sıyla tabiatın canlanması, yalnız insanların değil, bütün canlıların hayatta kalabilmeleri için çok önemli bir hadise olarak görülmüştür. İnsanlık tarihi boyunca bu önemli hadise etrafında çeşitli inanç ve uygulamalara yer veren törenler yapılagelmiştir. Mezopotamya ve bütün Doğu Akdeniz çevresindeki ülkelerde tabiatın canlandığı baharın gelişiyle ilgili çeşitli tanrılar hakkında mitlerin oluştuğu ve birtakım törenlerin yapıldığı bilinmektedir. Antik Mezopotamya dini Zerdüştîliğin kutsal kitabı olan Avesta’da dişi varlıklar olarak kabul edilen “Haurvatat” suların, “Ameretat” ise bitkilerin koruyucusu olarak vasıflandırılmıştır

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir