Şamanizm Nedir

Bu yazıda “Şamanizm” S. A. Tokarev tarafından bir bütün olarak ele alınıyor ve dünyanın diğer milletlerindeki “şaman”ın karşılığı olan kavramlar orijinal şekilleriyle aktarılıyor. Yazının en önemli tarafı, “Şamanizm”in kökenini ortaya çıkarmış olmasıdır. Yazar, “Şamanizm”in bir din biçimi olduğunu söylüyor, ama onun dinin en erken biçimi olmadığını vurguluyor ve daha sonra onun diğer inanç sistemleri ve dinlerle bağlantısını açıklıyor. Bu yazıda diğer önemli bir husus şudur: Sibirya Türklerinin “Şamanizm”i için genel bir çerçeve çiziliyor. Ve böylece yazar, bu alanda çalışmak isteyenler için bir yol haritası oluşturuyor. Son olarak yazar, konuyla ilgili bu denemenin bir başlangıç olduğunu ve daha pek çok çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir