Türkçe Popüler Kültür

klasik edebiyatın karşıtı olarak tanımlanabilir. Popüler kelimesi en temel anlamıyla halka ait olandır ancak kelime anlamı daha genişlemiş ve bugün halkın sevdiği anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bazılarına göre de popüler kültür halkın sevdiğinden ziyade halka kabul ettirilmeye çalışılan ve küreselleşme adı verilen yapıda pazar yaratmak için oluşturulmuş bir olgudur. Fakat bu olgudan genel olarak anlaşılan ise tüm dünya üzerindeki insanların kendi kültürlerini unutarak onlara sunulanı beğenmeleri, bundan zevk almaları ve ona göre davranmalarıdır. Pek çok alanda artık sürekli karşımıza çıkan ve neredeyse tüm dünyada tek ve ortak bir zevk meydana getiren dış kaynaklı popüler kültür, maalesef milli değerlerin unutulmasına sebep olmaktadır. Yapılması gereken ise kendi kültürümüzü korumak, Türkçemizi dünya dili haline getirmek ve Gaspıralı’nın yıllar evvel söylediği “dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünü hayata geçirmek için popüler kültürün araçlarını kullanmaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir