Elif Şafak’ın romanlarında milliyet ve Türklük algısı

Elif Şafak, son on yıldır adından en çok söz edilen, romanları çok fazla satılan ve okunan yazarlar arasındadır. Gerek edebiyat alanının dışında tartışmalara konu olan 2006 yılında yayımladığı Baba ve Piç’le gerekse 2009’da yayımlanıp yüksek satış rakamlarına ulaşan Aşk’la Elif Şafak’ın romanları dikkat çekmeye ve değişik açılardan değerlendirilmeye devam etmektedir. Elbette ki edebî eserler farklı yaklaşımlarla ele alı- nabilir. Edebî eserlerin ele alınabileceği yaklaşım tarzlarından birisi de edebî endişeyi kaybetmeyen sosyal meseleler ağırlıklı incelemelerdir. Bu çalışmada da Şafak’ın romanlarının kurgusal dünyasına yansıyan milliyet ve Türklük kavramları incelenmiştir. Şafak’ın romanlarında vakalar deği- şik milletlere ve kültürlere ait şahısların ilişkileri üzerine kurulmuş, deği- şik ülke ve coğrafyalar mekân olarak kullanılmıştır. Bütün romanlarda çok kültürlülük, daima bir arka plan olarak kendini hissettirmiş ve bir milliyete aidiyet konusunda tarafsız bir anlayış ortaya konulmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir