Kültürel İletişimin Önemi

Kültürlerarası İletişim” çalışma alanı, iki ana kavram üzerinden şekillenmektedir: “Kültür” ve “İletişim”. Kültür, bir toplumun her türlü maddi ve simgesel üretimleri ile bu üretim alanları içindeki ilişkiler, biçemler, örüntüler ve pratiklerdir. Kültür herşeyden önce bir yaşam biçimidir ve gündelik hayat içindeki uygulamaları ve bir grup insanı diğerlerinden farklı kılan gelenekleri ve alışkanlıkları da kapsar. Kültür, bireyin toplumun bir üyesi olarak, iletişim kurmasına, belli davranışları ve olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan değerler, fikirler ve semboller dizisidir. İletişim, ise “insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri süreçtir” . İletişim, bilginin, düşüncelerin, duyguların ve becerilerin simgeler kullanılarak iletilmesinin ve /veya aktarılmasının yanısıra aynı zamanda insanın anlam arama çabasıdır. Bu çaba ile insanlar anlam üretirler ve bu anlamları birbirleriyle paylaşırlar. İletişim için bu anlamda insanlar arasında anlamları ortak kılma süreci denilebilir. Kültür ve iletişim kavramlarını, kültürlerarası iletişim çalışmalarında birbiriyle bağlandıran ise “arasılık” nitelemesidir. Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerin ya da bir kültür içerisinde yer alan farklı alt-kültürlerin üyeleri arasında gerçekleşen iletişim demektir. Farklı kültürlerden gelen insanların etkileşimde bulunmalarıyla, birbirlerine mesaj göndermeleri ve almaları ve anlam yaratma ve anlamları ortak kılma çabaları kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir