Osmanlıda Sosyal ve Siyasi Düzenin Bozulma Nedenleri Nelerdir

Osmanlıda sosyal ve siyasi düzen bir süre sonra bozulmaya başlamıştır. Aşağıda Osmanlıda sosyal ve siyasi düzenin bozulma nedenleri hakkında bilgi verilmiştir.

Bir insanın toplum içerisinde düzen ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için toplumun teşkilatlanması büyük önem taşımaktadır. İnsanlar toplumdaki bu teşkilatlanma sayesinde var olan haklarını da güvence altına almış olmaktadır. Bu teşkilatlanmanın en büyük ve en önemlisi ise devlettir.

Devlet bir teşkilat olarak incelendiğinde tek başına olmadığı ve kendisine meydana getiren unsurlar ile anlam kazandığı görülmektedir. Bu unsurlar ise millet, egemenlik, ülke ve bağımsızlıktır.

Osmanlı Devleti’nin teşkilat sisteminde Selçuklu Devletinin ileri görülmektedir. Bu yapının oluşmasında en önemli etkenler eski Türk gelenekleri, İslam devlet anlayışı ve fethedilen yerlerde görülen uygulamalardır.

Osmanlı devlet yönetiminde merkeziyetçi yapı göze çarpmaktadır. Buna göre toplum yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca Osmanlı çok uluslu bir devlettir, bu da zaman zaman sorunlara yol açan bir durum olmuştur.

Osmanlı devleti içerisinde bulunan sınıflar verilen öneme göre bir piramite benzetilebilir. Piramitin en üstünde padişah vardır. Ardından ise sırası ile askerler, ilim adamları, zanaatçılar ve halk gelmektedir. Bu yapı 17. Yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamıştır. Bu bozulmanın ve devletin gerilemesinin temel sebebi devlet yapısının bozulması ve sosyal yapıdaki düzenin eski durumunu koruyamamasıdır.

Osmanlı Devletinde Sosyal ve Siyasi Hayatta Meydana Gelen Değişmeler Konusu ile İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Bölümde Paylaşabilirsiniz

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir