Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Kuruluş Nedeni

Atatürk döneminde yapılan pek çok inkılaptan bir tanesi de Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulmasıdır. Dil Tarih Coğrafya fakültesinin kuruluş nedeni şu şekilde açıklanabilir:

Dil tarih coğrafya fakültesinin açılmasının iki farklı amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki Türk tarihi ve kültürünü bilimsel yöntemler ile araştıracak olan bir fakülteye ihtiyaç duyulmasıdır. Fakültenin açılışında bir diğer amaç ise orta öğretim kurumları için tarihimizi ve kültürümüzü bilimsel yöntemlere göre öğretecek olan öğretmen yetiştirmektir.

Bu amaçlar göz önünde bulundurularak 9 Ocak 1936 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dil tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır. Bu kurum sayesinde hem tarih hem de dil araştırılmaları birlikte yapılarak değerlendirilme imkanına kavuşacaktır. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bu amaçlar ile birlikte 1936 senesinde Mustafa kemal ve İsmet İnönü’nün katılımları ile açılmıştır.

Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Kuruluşu Konusu ile İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Bölümde Paylaşabilirsiniz

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir