Destan Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri

Türk edebiyatı çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de destan dönemi Türk edebiyatıdır. Destan dönemi Türk edebiyatının özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

*Destan dönemi Türk edebiyatının eserleri sözlü olarak üretilmiş, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir.

*Bu dönemde edebiyatımız yabancı kültürlerin etkisine uzak olduğundan dil oldukça sadedir ve bu dönem eserlerinde yabancı sözcüklere rastlanmaz.

*Bu dönemde kullanılan ölçü hece ölçüsü, nazım birimi ise dörtlüktür.

*Şiirlerde çoğunlukla yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

*Bu dönem ürünleri çeşitli törenlerde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sığır, şölen, yuğ gibi isimler alan törenler halkın bir araya geldiği genellikle dini içerikli ve sosyal yaşamı düzenleyen törenlerdir.

*Eserler şaman, kam, baksı, ozan adı verilen şairler tarafından kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir.

*Bu dönemde etkisini sürdüren göçebe hayatın izlerine eserlerde sıkça rastlanmaktadır.

*İşlenen konular çoğunlukla aşk, ölüm, doğa ve kahramanlıktır.

*Destan dönemi Türk edebiyatının nazım şekilleri sagu, sav, koşuk ve destandır.

Destan Dönemi Türk Edebiyatının Zihniyeti Konusu ile İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Bölümde Paylaşabilirsiniz

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir