Nüfus Dağılımındaki Dengesizliklerin Yol Açabileceği Sorunlar

Dünyadaki nüfus dağılımı incelendiğinde bazı yerlerin kalabalık, bazı yerlerin ise tenha olduğu görülmektedir. Bu durum, nüfus dağılımında dengesizliğe sebep olurken nüfus dağılımındaki dengesizliklerin yol açacağı sorunlar da maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

*Nüfus dağılımının fazla olduğu yerlerde en faal görülen sorunlardan bir tanesi konut yetersizliğidir. Bu sebeple büyük şehirler konut fiyatları ve kiraları oldukça yüksektir. Bu durum aynı zamanda çarpık kentleşmeye de sebep olmaktadır. Bu nedenle gecekondulaşma artmaktadır.

*Nüfusun yoğun olduğu yerlerde görülen bir diğer sorun işsizliktir.

*Kalabalık şehirlerde devlet tarafından verilen hizmet de eksik kalmakta bu da altyapı hizmetlerini aksatmaktadır.

*Kalabalık olan yerlerde hem tüketim hem de üretim fazladır. Fakat tüketim üretimin önüne geçtiğinde dışa bağımlılık artacaktır.

*Nüfusun az olduğu bölgelerde hem tüketim hem de üretim az olacaktır.

*Yatırımlar her bölgeye eşit şekilde yapılamamaktadır.

Nüfus Dağılımındaki Sorunlar Konusu ile İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Bölümde Paylaşabilirsiniz

3 Yorum
  1. 10 Kasım 2015
  2. 15 Kasım 2015
  3. 16 Kasım 2015

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir