Halk Hikayesi ve Masal Arasındaki Farklılık ve Benzerlikler

Anonim Halk edebiyatı ürünlerden ikisi halk hikayeleri ve masallardır. Halk hikayesi ve masal arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

*Halk hikâyelerinde nazım nesir karışıktır, masallar ise sadece nesir şeklinde oluşturulmuşlardır.

*Halk hikâyelerinin konuları günlük hayatta yaşanan ya da yaşanabilecek gerçek olaylardan seçilirken; masallar ise genellikle kurmaca yani hayal ürünü olan eserlerdir.

*Masal kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir halk hikâyesi kahramanları ise gerçek hayattakine yakın kişilerdir.

*Zaman kavramı masallarda belirsizdir, ancak halk hikâyelerinde var olan bir zaman diliminden söz edilebilir.

*Masallarda amaç genellikle ders vermektir ve konular da bu yönde seçilir, ancak halk hikâyelerinin konusu genellikle aşk, sevgi, sevip de kavuşamayan kişilerin hayatından seçilir.

*Masallar belirli bir tekerleme ile başlar ve tekerleme ile bitirilir ama halk hikâyelerinde tekerleme yoktur.

*Masallar evrenseldir halk hikayeleri ise topluma ait olan ulusal metinlerdir.

*Her iki türde de kullanılan anlatım tekniği öyküleme ve betimlemedir.

Halk Hikayeleri ile Masalın Karşılaştırılması Konusu ile İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Bölümde Paylaşabilirsiniz

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir