Milli Kültürümüzü Oluşturan Öğeler

Milli kültürü oluşturan öğelerin başında dil gelir. Çünkü dil olmazsa diğer unsurların olması mümkün değildir. Bir dil milletin düşüncesini, mantığını ortaya koyar. Din de milli unsurlar içinde önemli yere sahiptir.

Din bir milletin kültür öğelerine yön vermekte oldukça etkilidir. Dini bayramlar bunun en somut örneğidir. Milli kültürümüzü oluşturan bir diğer unsur ise gelenek ve göreneklerdir. Kanun ve ya anayasanın olmadığı dönemlerde ortaya çıkan gelenek ve görenekler adeta milli kültürün yapı taşlarındandır. Bir milletin yaşamına, bayram kutlamalarına, düğün törenlerine, görgü ve saygı kurallarına yön vermektedir. Sanat da milli kültürümüzü oluşturan öğelerdir. Sanat bir insanın güzeli bulma sanatıdır. Bir milletin yaşayış tarzı, bulunduğu iklim ve ilgi alanlarına göre sanatı şekillenir. Her milletin sanat eğilimi farklılık gösterir. Sanat milletin ortak zevklerini gösterme şeklidir. Milleti ve kültürü meydana getiren unsurlardan bir tanesi tarihtir. Tarih geçmiştir fakat geçmiş, geleceği şekillendirerek insanları birbirine bağlar. Akrabalık ilişkilerinin yürümesini sağlar.

Milli Kültürümüzü Oluşturan Öğeler İle İlgili Görüşlerinizi Aşağıda Paylaşabilirsiniz

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir