Fiilimsiler Nelerdir? Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsiler Nelerdir?

Eylemlerden türemiş olan kelimeler olmasına karşın, fiilerin almış olduğu fiil çekim eklerini alamayan fiillere gelen olumsuzluk eklerinin gelmesine fiilimsi denir. Olumsuzluk eklerinin ”me, ma, maz, mez” olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fiilimsilerin fiilerin anlamını taşıdığı bilinir fakat kip olarak fiilin anlamını taşıdıklarını söylemek pek doğru olmayacaktır. Fiilimsiler, cümle içerisinde isim zarf veya sıfat görevinde kullanılabilmektedir. Fiilimsi kelimesi hedef kelimemiz olarak üç ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlar sıra ile;

– İsim Fiil,

– Sıfat Fiil,

– Zarf Fiildir.

Aynı zamanda bunların kendilerine has fiilimsi ekleri bulunmaktadır. Bunlar sırası ile;

– İsim Fiil; -ış, -mak, -ma,

– Sıfat Fiil; -ası, -an, -ar, -dik, -miş, -ecek, -mez,

– Zarf Fiil; -dığında, – meksizin, -maz, -casına, -e..-e, -r, -dıkça, -ip, – arak, -ince, -alı, -ken, -madan ekleri olarak gruplandırılmaktadır.

İsim Fiil Nedir?

Fiil kelimelerine getirilecek olan ” -ma, -mak, -ış” ekleri ile yapılan fiilimsilere isim fiil adı verilmektedir. İsim fiilin bir diğer adı mastardır. Fakat bu fiilimsiler kelime içerisinde değişiklik gösterebilir. Örnek olarak ” -me, -ma olarak, -ış, -iş -üş uş olarak, -mak ise -mek ” olarak farklılık gösterebilir. Bu fiilerin kelimeye gelmesi onu isim yapmaktadır. İsim fiil nedir? 2 örnek verilecek olursa bunlar aşağıdaki gibi olabilir;

– Günlük tutmak, onun bütün sıkıntılarını atmasına yardımcı oluyordu.

– Gitar çalmaya bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum.

Buradaki örneklerin olumsuzluk eki ile beraber kullanıldığı da sıkça görülebilir. Örnek olarak çalmaya isim fiili çalmamaya veya tutmak isim fiili ise tutmamak şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir.

Sıfat Fiil Nedir?

Fiil kelimelerine getirilecek olan ” -mez, -ası, -an, -dik, -ecek, -miş, -ar” ekleri ile yapılan fiilimsilere sıfat fiil adı verilmektedir. Sıfat fiilin diğer adı ortaçtır. Sıfat fiiller cümlenin yapısına göre ünlü harflerin değişmesi ile kullanılabilir. Sıfat fiilin en bilinen şifresi ‘anası mezar dikecekmiş” şifresidir. Bu şifre ile sıfat fiilleri hatırlamak mümkün olacaktır. Sıfat fiil nedir? 2 örnek verilecek olursa bu;

– Koşar adım ile yürümeye başladı.

– Gelen, gideni aratır derler.

Sıfat fiiler olumsuz ekler ile de kullanılabilir.

– Çalışmayan biri ne işe yarar ki?

– Yapamazsın o işi demişlerdi.

Zarf Fiil Nedir?

Fiil kelimelerine getirilecek olan zarf fiil ekleri ile yapılan fiilimsilere zarf fiil denir. Zarf fiilin diğer adı ulaçtır. Kelimelerin kullanımına göre zarf fiilin ünlü değişimleri gözlenebilir. Zarf fiilin en bilinen şifreleri ise; ”kenyalı emadan ince ip arakladıkça” şifresidir. Bu şekilde zarf fiilin ekleri akılda tutulabilir. Zarf fiil nedir? 2 örnek verilecek olursa;

– Görünmeden koşarak gel.

– Yorgunluktan gelir gelmez koltuğa uzanıverdi.

Bir Cevap Yazın