İmanın Ve İslamın Şartları Nelerdir?

İslam Dininde İslamın ve İmanın Şartları

Temelde gerekli olan iman bilgisi, islamın ve imanın şartlarını bilmekten geçmektedir. İmanın ve islamın şartları nelerdir? denildiğinde, müslüman olan kişilerin İslama dair bilmeleri ve hayatlarına uygulamaları gereken belirli şartların olduğu akla gelmekte, ayrıca müslüman olmayan kişilerin de islam dinine yönelmeleri halinde ilk bilmeleri gereken genel bilgiler olarak kabul edilmektedir.

İslamın Şartları

İslamın şartları 5′ tir. islamın şartları nelerdir? denildiğinde bunlar;

– Kelime-i Şehadet Getirmek : “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü” şeklinde orjinal olarak okunan Kelime-i Şehadet, İslam dinini kabul eden ya da idrak eden kişiler için büyük bir öneme sahiptir.

– Namaz Kılmak: Namaz, günün beş ayrı zamanında, kadın- erkek her müslüman için bir vazife olarak kabul edilmektedir. Namazın, Allah’ ı devamlı hatırlamak adına yapılan en büyük vesile olmaktadır. Kalbi Allah’ a bağlamak ve Allah düşüncesini kalpte yer edinmek, insanları fenalıklardan alıkoymaktadır. Bu yönü ile namaz, kişiyi Allah’ a yaklaştıran, mü’minin miracı olarak kabul edilen bir ibadettir.

– Zekat Vermek: Zekat kelime anlamı olarak ” arıtma, çoğaltma ve bereket” anlamlarına gelmektedir. İslam dininin ilk dönemlerinden beri, Müslümanlar tarafından verilen zekat, daha sonra zengin olanlara yüklenen bir sorumluluk olarak, toplam malların belirli bir miktarının fakirlere ya da ihtiyacı olanlara verilmesi manasını taşır. Zekat’ ın en az namaz kadar önemli bir ibadet olduğu kabul edilmektedir.

– Oruç Tutmak: Oruç, bir şeye karşı kendini tutmak, bir şeylerden uzaklaşmak manasına gelen, arpça sıyam kelimesinden gelmektedir. İmsak vakti ile iftar vaktine kadar bilinçli olarak hiç bir şey yememe ve içmeme, ayrıca cinsel ilişkiden uzat durma anlamındaki oruç, Allah tarafından farz kılınmış olan bir ibadettir.

– Hacca Gitmek: İslamiyetin 5 şartından biri olan hac farz kılınmış olan bir sünnet olarak, sağlığı ve maddi gücü yeten Müslümanları kapsamaktadır. Hayatından bir kere hac yapan bir müslüman, hac farzını yerine getirmiş olarak kabul edilir.

İmanın Şartları

İmanın temelini oluşturmakta olan inanç ilkeleri, imanın altı temel şartı ile dile getirilmiştir. İmanın şartları nelerdir? Bu şartlar;

– Allah’ a İman: Allah’ ın varlığını ve birliğini kabul ederek, Allah’ tan başka ilah olmadığına inanma esasına dayanır.

-Meleklere İman: Allah’ ın yarattığı meleklerin varlığına inanmaktır. Melekler, tam olarak tasviri bulunmasa da yemeyen, içmeyen, günah işlemeyen ve yalnızca Allah’ ın emirlerini yerine getiren görevlilerdir.

-Kitaplara İman: İslam göre Allah, insanlara tebliğ edilmesi için peygamberler aracılığı ile dört kitap indirmiştir. Bu kitapların hepsi tevhid inancını ve Allah’ ın emirleri ile yasaklarını açıklamaktadırlar.

-Peygamberlere İman: Kuran-ı Kerim’ de 24 peygamber ismi anılsa da, 124 bin peygamberin Allah tarafından gönderildiği bilinmektedir. Tüm peygamberlerin, Allah’ ın elçileri olduğuna inanmak imanın şartlarından biridir.

-Ahirete İman: Dünya hayatının geçici olduğunu, hesap gününün ahirette yapılacağına inanmak manasındadır.

– Kadere İman: Allah tarafından, Müslümanların akıbetlerinin belirlenmesi anlamındadır.

Bir Cevap Yazın