Terim Anlam Nedir? Terim Anlam Örnekleri

Kelimeler zamanla gerçek anlamından uzaklaşıp farklı anlamlar kazanabilirler. Bu durumda terim anlam nedir? denildiğinde, sözcüklerin edebiyat, bilim, sanat gibi farklı dallarda elde ettikleri anlamlardır. Daha ayrıntılı anlatılacak olursa; “bir sözcüğün, hukuk, tıp, spor, edebiyat, sanat, bilim ve çeşitli meslekler içerisinde kazandığı anlamlar terim anlamdır.

Bir örnek verilecek olursa; terim anlam ve sözcükte anlam hedef kelimemiz perde olsun. Perde sözcüğünün akla gelen ilk anlamı; evleri yoğun Güneş ışığından koruyan ya da evin içinin görülmesini engelleyen bir eşya olmasıdır. Ama bu sözcüğü “Tiyatro oyunu üç perdeden oluşmaktadır.” cümlesinde ifade edilen anlam ile kullanılırsa, cümledeki perde sözcüğü bir tiyatro eserinin bölümlerine verilen isim anlamı ile kullanılmıştır. Bu durumda, perde sözcüğü terim anlama sahiptir.

Terim anlamlı sözcükler, sınırlı bir anlama sahiptir. Çünkü sadece kullanıldıkları özel alan ile ilgili bir anlam taşırlar. Örneğin; makale sözcüğü, edebiyat dalında bir terim olarak kullanılmaktadır. Fakat bunun dışında bir anlamı yoktur. Terimler, genellikle günlük konuşma dilinde kullanılmaz. Fakat günlük konuşmada yer alan bazı sözcükler, terim anlama da sahip olabilir. Örneğin; köprü sözcüğü halk dilindeki anlamına ek olarak, dişçilik alanında da farklı bir anlamda terim olarak kullanılmaktadır.

Terim Anlam Örnekleri

Aşağıda çeşitli terim anlam örnekleri verilmiştir.

1) Gezi yazısı, kafiye, divan, beyit, mesnevi, teşbih (Edebiyat)

2) Duruşma, mahkeme, müşteki, tüzel, temyiz (hukuk)

3) Dilbilim, zarf, yüklem, ortaç, gövde, sesteş, … (Türkçe)

4) Hakem, penaltı, tuş, smaç, voleybol, gol… (spor)

5) Sufle, dublor, sahne, perde, aktrist, rol, … (sinema)

6) Çarpma, üçgen, trigonometri, pi, rasyonel… (matematik)

Terim Anlamın Özellikleri Nelerdir?

Terimler, terim anlam ne demek? dendiğinde spesifik bir alanın içerisinde olması ve o alana özgü bir anlama sahip olması gerektiği söylenir. Yabancı dildeki sözcükler de dilimizde terim olarak kullanılabilir. Bazı durumlarda bir sözcük, cümle içerisinde kullanılmadan terim anlamlı olup olmadığını bilmek mümkün olmayabilir. Terimler, çoğunlukla sözcüklerin gerçek anlamlarından kökenlenmiş olan anlamlardır. Bir terim, birden çok alanda farklı anlamlar taşıyabilir. Bazı durumlar da, meslek isimleri terim anlam sınıfında değildir.

Bir Cevap Yazın