mgulmezArşiv

Tatil Konulu Kompozisyon

Yaz Tatili Hakkında Kısa Yazı, Yaz Tatili ile İlgili Kompozisyon Okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Yaz tatili yaklaşıyor. Yaz tatili yaklaştıkça içimizdeki sevinç ve heyecan da artmaya başladı. Çünkü tatil demek dinlenmek, tatil demek hoşça vakit geçirmek demektir. Herkes yaz tatilinde gerek ...Devamını Oku

Vitaminler ve Özellikleri

Vücutta düzenleyici fonksiyon görürler.Bazıları enzimlerin (Koenzim) yapısına katılır.Sindirime uğramazlar.Sindirim sisteminden doğrudan kana emilirler.Vücutta enerji verici olarak kullanılmazlar. Yeşil bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri kendileri sentezlerler.İnsan ve hayvanlarda vitamin sentezi çok azdır.Vitaminler sentezleyemeyenler için vitamindir.Bir canlı için vitamin olan bir diğeri için vitamin olmayabilir.Örnek:C vitamini insan,maymun ...Devamını Oku

Doğuştan ve Sonradan Kazanılan Refleksler

Doğuştan ve Sonradan Kazanılan Refleksler Nelerdir Kısaca Doğuştan Gelen Refleksler ve Sonradan Kazanılan Refleksler Doğuştan Kazanılan Refleksler: Kişinin doğduğu andan itibaren, yapabildiği reflekslere doğuştan kazanılan refleksler denir. Görme Refleksi Diz Kapağı Refleksi Göz Bebeği Refleksi Göz Kapağı Refleksi Emme Refleksi Duyma, Seslere Karşılık Verme Refleksi ...Devamını Oku

Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi

Bazı araştırıcılar temel öğe olarak sadece yüklemi bazıları da sadece özneyi kabul etmektedir. Ne birinci ne de ikinci yaklaşım tarzı doğrudur. Zira, kurucu öğe olan yüklem, özne veya nesne olmadan cümle kuramaz. Dolayısıyla yüklem, daima; özne veya nesne de birbiriyle değişmeli olarak temel öğedir. ...Devamını Oku

Manas destanı ve Muhtar Avezof

Kazak bilim adamı Muhtar Avezov’un. Manas Destanını deerlendiren makaleleri, Kazak edebiyat biliminde, bu destanla ilgili öncü çalımalardan olması sebebiyle önemlidir. Ayrıca, Avezov, 1952 yılında Bikek (o zamanki adı Frunze)’de toplanan konferansta, Manas Destanının önemini vurgulamı ve ileri sürdüü fikirleriyle, Manas Destanının gelecei üzerinde etkili ...Devamını Oku

İstanbul’un Edebiyatçı Mekânları

İstanbul, kültürel ve tarihi dokusuyla tarih boyunca edebiyatçılara esin kaynağı olmuş ve Türkiye’de edebiyat dünyasının başkenti olma özelliğini her zaman korumuştur. Buna koşut olarak, İstanbul’un bazı kahveleri, pastahaneleri ve meyhaneleri, Cumhuriyet döneminden itibaren, kimi zaman farklı kimi zaman benzer edebiyat anlayışına sahip edebiyatçıların uğrak ...Devamını Oku

Seyahatnâme’de hikâye tekniği

Evliya Çelebi’nin, Seyahatnâme adlı eseri sadece seyahat gözlemlerine dayanmamakta, eserde çok katmanlı bir yapının göstergesi olan birçok anlatı türü bir arada kullanılmaktadır. Evliya Çelebi’nin eserde bir olayı ya da gözlemini aktarırken kurmacaya sıklıkla başvurduğu görülmektedir. Yazarın öne çıkardığı üslubu ve hikâyeleştirmeye verdiği önem Seyahatnâme’nin ...Devamını Oku

Felsefede edebiyatın yeri ve önemi

Varlık, düşünce, dil, yazı, kültür ve uygarlık bağlantısında, felsefe ile edebiyat ilişkisi incelenmiş; felsefenin mi edebiyata, edebiyatın mı felsefeye yön verdiği araştırılmıştır. Felsefe ile edebiyat etkileşiminden ortaya çıkan ürünün, felsefi romanın, nasıl bir yapı arz ettiği, ne türden bir eser olduğu, ilk nasıl ve ...Devamını Oku

Küresel Çevre Sorunları

İnsan yeryüzünde varolduğu andan itibaren yaşadığı yerdeki canlılarla ve doğa koşullarıyla mücadele etmiştir. Yaklaşık 2.5 milyon yıl önce Afrika’nın Rift Vadisinde başlayan bu mücadele, insanın eriştiği kültür düzeyi ve alet teknolojisine bağlı olarak devam etmiştir. İlk kez yine yaklaşık 750 bin yıl önce ateşi ...Devamını Oku