edebiyatArşiv

Terim Anlam Nedir? Terim Anlam Örnekleri

Kelimeler zamanla gerçek anlamından uzaklaşıp farklı anlamlar kazanabilirler. Bu durumda terim anlam nedir? denildiğinde, sözcüklerin edebiyat, bilim, sanat gibi farklı dallarda elde ettikleri anlamlardır. Daha ayrıntılı anlatılacak olursa; “bir sözcüğün, hukuk, tıp, spor, edebiyat, sanat, bilim ve çeşitli meslekler içerisinde kazandığı anlamlar terim anlamdır. ...Devamını Oku

İsim Tamlaması Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İsim Tamlaması Nedir? İsim kelimesi, tek başına ifade edildiğinde; bir nesnenin anlamını karşılayan, nesneye anlam yükleyen kelime olarak tanımlanmaktadır. Peki, isim tamlaması nedir? Özellikleri nelerdir? Bazı durumlarda tek bir kelime, belirtilmek istenen nesnenin anlamını tam olarak karşılayamaz. Böyle durumlarda, anlatılmak istenen nesne, birden fazla ...Devamını Oku

Fiilimsiler Nelerdir? Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsiler Nelerdir? Eylemlerden türemiş olan kelimeler olmasına karşın, fiilerin almış olduğu fiil çekim eklerini alamayan fiillere gelen olumsuzluk eklerinin gelmesine fiilimsi denir. Olumsuzluk eklerinin ”me, ma, maz, mez” olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fiilimsilerin fiilerin anlamını taşıdığı bilinir fakat kip olarak fiilin anlamını taşıdıklarını söylemek ...Devamını Oku

Ömer Seyfettin Kısaca Hayatı ve Eserleri

Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Doğumundan sonra Balıkesir Gönen’ de bir mahalle mektebinde eğitimine başlamıştır. Babası Ömer Şevki Bey’in görev nakli (tayin) sebebi ile İnebolu, Ayancık ve son olarakta İstanbul’ a gelmiştir. İstanbulda önce Mekteb-i Osmani’ ye ardında da 1893 yılında ...Devamını Oku

Yaşar Kemal Kimdir

Bu yazımızda Yaşar Kemal’in kim olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Yaşar Kemal Kimdir? Yaşar Kemal, Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alır. Yaşar Kemal 1923 senesinde  dünyaya gelmiştir. Kendisinin romancı kimliğinin yanı sıra Yaşar Kemal öykü ve senaryolar da yazmıştır. Yaşar Kemal halk için sanat anlayışını ...Devamını Oku

Edebiyat’ta Bent Tanımı ve Bent Örnekleri

Bu yazımızda edebiyatta yer alan bent kelimesinin tanımına ve bent örneklerine ulaşabilirsiniz. Anlam ve ses kaynaşması şiirlerin yapısını oluşturmaktadır. Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, kıta, bent ve mısra gibi isimler verilmektedir. Şiirde yapı dize, beyit ve dörtlük gibi birimlerle ölçü, kafiye, ...Devamını Oku

Destan Türünün Özelliği Nelerdir

Bu yazımızda destan türünün özelliklerine ulaşabilirsiniz. Öncelikle destanın tanımı ile başlayalım. Destanlar, milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebi eserlerdir. Destanlar sözlü edebiyat ürünleridir ve henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmıştır. ...Devamını Oku

Necip Fazıl Kısakürek Kısaca Hayatı

Bu yazımızda Necip Fazıl Kısakürek’in kısaca hayatı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Necip Fazıl Kısakürek İslamcı yazar ve düşünürdür. 26 Mayıs 1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmıştır. Türk basınının merkezi olan Bab-ı Ali’nin önde gelen isimleri arasında yer alan Kısakürek ...Devamını Oku

Tarih ve Edebiyat Tarihi Arasındaki Fark Nedir

Bu yazımızda tarih ve edebiyat tarihi arasında ne gibi farklılıklar olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Edebiyat bir milletin hayat damarı demektir. Eğer bir millet edebiyat eserlerine sahip değilse o millet uygarlaşamaz ve tarih sahnesinden silinir. Edebiyat tarihi, edebi eserleri yaratanları ve bu edebi eserleri sosyal çevreleriyle ...Devamını Oku