kimyaArşiv

Thomson Atom Modelini Araştırarak Bir Poster Hazırlama

Thomson elektronu farklı bir takım gazlarda yaptığı deneyler sonucu keşfetmiştir. Bunu her bir atomun elektron yükünü kütlesine oranlayarak bulmuştur. Elektron veren atom daima pozitif yüklü olduğu kanıtlanmış ve atomun içerisindeki proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını tespit edilmiştir. Bunun bir nedeni olarak da bu modele üzümlü kek modeli de ...Devamını Oku

Atom Modelini Araştırarak Bir Poster Hazırlama

Farklı gazlarla yapmış olduğu deneyler sonucunda elektronu keşfetmiştir. Bunu da her bir atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak bulmuştur. Elektron veren atomun pozitif yüklü olduğunu da bu şekilde kanıtlamıştır. Proton ve elektron atom içerisinde homojen olarak yerleştiğini söylemiştir ve bu yüzden bu modele üzümlü ...Devamını Oku

Çözeltiler Hakkında Bilgi

Biri diğerinin içinde çözünen iki maddeden oluşmuş karışımlara çözelti denir. Şekerli su, tuzlu su, gazoz, alkollü su, tentürdiyot, oksijenli su, çözeltilere örnektir. Çözeltilerin içindeki maddelerin varlığı renk, koku, tat gibi özelliklerinden anlaşılır. Bazı karışımlarda ise bir madde diğerinin içinde gözle görülemeyecek şekilde karışır. Bir ...Devamını Oku

Gazların Genel Özellikleri

Maddenin üç hallerinden biri olan gaz belirli bir sıcaklık üzerinde basınca maruz kalıp sıvılaştırılamaz. Bu maddeler belli bir şekle ve hacme sahip değildir. Gaz tanecikleri aralarında boşluklar bulunur ve bu sayede kolaylıkla bulundukları kabın hacmini alabilirler. Gazların basınç veya sıcaklığı az oranda değişmesi gazın ...Devamını Oku

Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar Nelerdir, Kullanıldığı yerlerin araştırılması

Asitlerin ve Bazların günlük hayatta kullanımı. Asitlerin Kullanıldığı yerler. -Formik Asit: Bu asit, günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin bozulmasına engel olmak amacı ile kullanılır. -Asetik Asit: Bu asit, herhangi bir yaralanmada oluşan kesiklerdeki veya yaralardaki akan kanı durdurmak için kullanılmaktadır. -Sorbik Asit: Bu asit antimikrobik ...Devamını Oku

Bohr Atom Modelini Araştırarak Poster Hazırlayın

Bohr atom modeli 1911 senesinde Niels Henrik Bohr bir atom modeli fikri ile çalışmalara başlamıştır. Ancak oluşturmak istediği atom modelini kendisinden bir önceki atom modeli olan Rutherford modelinden yararlanarak oluşturmaya çalışmıştır. Danimarkalı fizikçi Bohr, Rutherford modeli üzerinde epey kafa yorarak çalışmalar yapmıştır. Bohr’un düşüncesine ...Devamını Oku

Katılarda Isı İletimi Nasıl Gerçekleşir

Bu yazımızda katılarda ısı iletiminin nasıl gerçekleştiği bilgisine ulaşabilirsiniz. Katılarda Isı İletimi Nasıl Gerçekleşmektedir? Katılar tanecikli yapılardan oluşmaktadır. Katılarda ısı iletimi işte bu tanecikli yapılar sayesinde gerçekleşmektedir. Katıların içerisinde mevcut olan tanecikli yapılar birbirlerine ısı iletirler. Taneciklerin ısıyı birbirlerine iletmesi ile de katılarda ısı ...Devamını Oku

Amorf Katılar Nelerdir

Bu yazımızda amorf katıların ne olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Amorf Katılar Nelerdir? Eğer bir katının atomları veya molekülleri gelişigüzel sıralanmış ise yani belirli bir kalıba sahip değilse bu katılar amorf katılardır. Bu amorf katıları kestiğimizde kristallere benzer yüzeylerin ve keskin kenarların oluşmadığını görürüz. Amorf katılara ...Devamını Oku