YgsArşiv

Karahanlılar Devleti İle İlgili Sunu Hazırlama

Karahanlı Devleti 840 senesinde Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Uygurların yıkılmasından sonra kendi bağımsızlıklarını ilan eden Karlukların yanlarına Çiğil ve Yağma Türklerini almalarıyla birlikte Karahanlı Devleti kurulmuş oldu. İlk kurulduğu zamanda başkenti Balasagun olarak belirlemişlerdir. 840 senesinde devleti kuran isim Abdülkerim Satuk Buğra ...Devamını Oku

Fransız İhtilali ile ilgili Sunu Hazırlama

İhtilalin Sebepleri Fransız İhtilali gerçekleşmeden önce Fransa’nın başında XVI. Lui vardı ve yönetim şekli mutlakıyet idi. XVI. Lui halk arasında ayrımcılıklara neden olmuştur. Köylülerden ve burjuvalardan oluşan kesim ciddiye alınmıyor ve dışlanıyordu. Soylular ve ruhban sınıfındakiler ise ayrı bir konumda tutuluyordu. Din adamlarının ve asillerin çıkarları ...Devamını Oku

Amorf ve Kristal Katılar

Çevremize baktığımız zaman çok sayıda katı madde örnekleriyle karşılaşırız. Bu maddelerin molekül ve atom dizilişleri aynı değildir. Katı maddeler kristal veya amorf yapılıdır. Tuz, şeker, elmas ve altın gibi maddeleri kristal katılara örnek verebiliriz. Kristal katılarda tanecikler düzenli bir şekilde bir araya gelirler. Amorf ...Devamını Oku

Doğa ve İnsan Etkileşimi

İnsan var olduğundan bu yana doğa ile her zaman iç içe bir yaşam sürdürmüştür. Ancak insanlığın ilk dönemlerinde doğaya çok fazla müdahalede bulunmamıştır. İlerleyen zaman ile birlikte insanoğlu gelişmeye başlamış, yeni şeyler keşfetmiş ve yaşadıkları doğayı tanımaya başlamışlardır. Bu durum sonucunda ise yavaş yavaş ...Devamını Oku

Gazneliler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

963 senesinde kurulan Gazneliler Devletinin başında Alp Tekin bulunmaktaydı. Alp Tekin Samanoğullarında Herat valisi olarak yer almaktaydı. Gazneliler Devletinin kurulduğu yer tam olarak Hindistan’ın Pencap bölgesi olarak adlandırılan yerdir. Bu bölgenin Harzem ve Horosana kadar olan kısmını Gazneliler oluşturmaktadır. Kurucu Alp Tekin öldükten sonra ...Devamını Oku

Emeviler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

Emeviler, adını Muaviye’nin soyundan almaktadır. Bunun nedeni ise Emeviler döneminin başlangıcının Muaviye ile olmuş olmasıdır. Muaviye, halifelik görevine Şam’da başlarken, Medine’de ise halife olarak Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan seçilmiştir. Bu durum bölünmelere neden olmuş ve bir iç savaş doğurmuştur. Ancak Hz. Hasan savaş ...Devamını Oku

Atom Modelini Araştırarak Bir Poster Hazırlama

Farklı gazlarla yapmış olduğu deneyler sonucunda elektronu keşfetmiştir. Bunu da her bir atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak bulmuştur. Elektron veren atomun pozitif yüklü olduğunu da bu şekilde kanıtlamıştır. Proton ve elektron atom içerisinde homojen olarak yerleştiğini söylemiştir ve bu yüzden bu modele üzümlü ...Devamını Oku

Trablusgarp Savaşı Sunusu

Trablusgarp Savaşı 1911 senesinde başlamış ve 1912 senesinde sona ermiştir. Savaşın başlama sebepleri şunlardı: İtalya Devleti’nin siyasi birliğini yeni yeni oluşturup düzene sokmaya başlarken aynı zamanda sömürgecilik etkinliğini de göstermeye başlaması. Çeşitli yerlere saldıran İtalya’nın Habeşistan’a da saldırıda bulunması ancak başarılı olamaması, bunun üzerine ...Devamını Oku

Balkan Savaşları Sunusu

Balkan savaşları 1. ve 2. Balkan Savaşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu savaşlar, Osmanlı Devletinin Balkanlarda sürdürdüğü hakimiyetini sona erdirmek için Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’ın aralarında karar verip Osmanlı Devletine saldırması ile başlamıştır. Savaşların temel nedenleri arasında Osmanlının Trablusgarp savaşında bulunması ve Rusların ...Devamını Oku